As nosas coleccións infantís están dirixidas ás diferentes etapas das primeiras idades: os primeiros lectores, nas que prima a ilustración en cor e a letra manuscrita; os lectores xa iniciados, nas que ilustracións e texto conviven nun plano igualitario; e, finalmente, para lectores autónomos, nas que as ilustracións serven só para inspirar a lectura.

Noticias