Díaspora recolle estudos, crónicas e testemuños dunha das facetas sociais máis sobresaíntes do noso país: a emigración. A mobilidade humana universal vista desde unha óptica galega.

Noticias