A nosa fundación ten a súa sede en San Marcos, Santiago de Compostela. A Xunta de Galicia recoñeceuna como «fundación de interese galego» en 1993. No seu programa de actividades teñen cabida exposicións de arte, foros de debate sobre temas de interese social, edición de publicacións, patrocinio de actividades de investigación, convocatoria de premios literarios e a recuperación e conservación de pezas e elementos vinculados á antropoloxía cultural de Galicia. O Museo de Antropoloxía e Etnografía e a editorial Fundación Sotelo Blanco desenvolven as súas actividades dentro do mesmo complexo, que conta cun amplo salón de actos.

Noticias