Recuperación e conservación do patrimonio

A Fundación Sotelo Blanco, seguindo as súas inquedanzas polo estado de conservación do patrimonio etnográfico de Galicia, posúe en Castro 
Caldelas o Muíño do Laberco, restaurado pola propia Fundación e en funcionamento hoxe en día. Cómpre salientar a importancia que tiveron os muíños na economía da zona: dos vinte e seis muíños que existiron, só quedan tres.

Noticias